Rondleiding van de tentoonstelling "Rust & Resonantie"

Rondleiding in nederlands
April 30th > September 03rd

Om 11u00 en om 13u45
Zonder reservatie

In de prijs inbegrepen / 2€ (Jonger dan 26)

Event image

De Belgische kunstenaar Hans Op de Beeck heeft in de loop der jaren een eigen, uit grijstinten bestaande wereld weten te ontwikkelen, waarin de tijd stil lijkt te staan. Hij stelt vragen over het menselijk bestaan en biedt hier een kritische, maar ook poëtische blik op, daarbij op zijn eigen wijze gebruik makend van de regels van onze huidige maatschappij. Melancholie, zuivere schoonheid, introspectie, eenzaamheid: woorden die allemaal van toepassing zijn op deze stille werken met een universeel bereik. Zijn corpus, doordrongen van verwijzingen naar de Vlaamse kunst, weet door met overeenkomsten en tegenstellingen te spelen een natuurlijke weerklank met de collecties Hans Op de Beeck, van het musée de Flandre te creëren.

Het Musée de Flandre in het Franse Cassel, boven op de hoogste berg van Vlaanderen, ligt in een opmerkelijke toeristische omgeving met een bijzonder rijk erfgoed. Sinds het museum in 2010 opnieuw open is, zijn de collecties ondergebracht in een van de mooiste Vlaamse gebouwen van Nord-Pas de Calais: het Hôtel de la Noble Cour.

Het Musée de Flandre wil de kunstcreatie die Vlaanderen zo uniemaakt, onder de aandacht brengen. Het volgens thema georganiseerde traject laat oude werken en hedendaagse creaties als het ware met elkaar dialogeren; op die manierkunnen de bezoekers de rijkdom en de diversiteitvan de Vlaamse cultuur van de 15e eeuw tot heden over de grenzen heen beter leren kennen. Het feit dat dit permanente traject voortdurend wordt vernieuwd, de tijdelijke tentoonstellingen en een gevarieerd cultuuraanbod geven dit museum zijn levendigheid en dynamiek.

De collecties bestonden oorspronkelijk uit een zesduizendtal werken, maar ze werden uitgebreid dankzij een aankoopbeleid dat specifi ek is toegespitst op hedendaagse kunst en oude kunst uit de 16e en 17e eeuw. Voortaan herbergt het museum werken van Leo Copers, Manuel Ruiz Vida,Janusz Stega, Jan Fabre, Patrick van Caeckenbergh, Koen Vanmechelen; de collectie oude kunst werd uitgebreid met werken van de Meester van Frankfurt, Guillaume Kerrickx, Roelant Savery, David Teniers, Joachim Patinir, Simon de Vos, Pieter Coecke van Aelst.


You may also be interested in

back to top